top of page

Keskity Sinä unelmointiin, Starbooster hoitaa loput!

Sisustussuunnittelu 

Sisustussuunnittelu lähtee aina liikkeelle asiakkaan tarpeen kartoituksesta ja kohteeseen tutustumisesta.. 

Tapaamisen jälkeen teen aina kirjallisen tarjouksen tehtävästä työstä, työmäärästä ja työn hinnasta (ks. tarkemmin Hinnasto). Hyväksytyn tarjouksen jälkeen aloitan varsinaisen suunnittelun. 

Tyypillisimmin suunnittelun ensimmäinen vaihe on, että teen asiakkaalle moodboardin, jonka avulla tuon esille sisustussuunnitelman toivottua tyyliä ja värejä. Moodboardin avulla pyrin varmistamaan, että olen ymmärtänyt asiakkaan toiveet. Tämä on hyvä vaihe täsmentää ja muuttaa tulevaa suunnitelmaa.​

Varsinainen sisustussuunnitelman sisältö määräytyy aina asiakkaan tarpeen ja projektin laajuuden mukaan. Se voi sisältää esimerkiksi SketchUp-pohjapiirustuksen kalustesijoitteluineen, pintavärityssuunnitelman sekä havainnolliset 3D-kuvat sisustuksesta ja huoneistokortin, jonka toimii asiakkaalle "kauppalistana" irtokalusteiden hankkimista varten.

Uudisrakennuskohteen asiakaspalaute sisustussuunnitelmasta ja erityisesti huoneistokortista:
"onpa kätevää materiaalia ja tulee helpottamaan rakentamiskiireen keskellä kovasti"

Sisustuskonsultointi

Jos kaipaat nopeaa sisustussuunnitteluapua paikan päällä, etkä tarvitse kirjallisia suunnitelmia, lyhyestä 2 tai 4 tunnin sisustuskonsultaatiosta voi olla sinulle apua. 

bottom of page