top of page

Haluatko muutosta, mutta suunta on epäselvä?
Starbooster auttaa kirkastamaan unelmasi!

Coaching

Jos koet, että haluat muutosta, mutta suunta on vielä epäselvä, voin auttaa sinua coachingin eli yksilövalmennuksen avulla. Coaching voi liittyä niin sisustamiseen mutta yhtä hyvin elämäsi mille tahansa muulle osa-alueelle, jolle kaipaat muutosta (esim. ammatti, ura, opiskelu, elämän hallinta, tavoitteet). 

Coaching on aina yksilöllinen prosessi, jossa coach ja coachattava tapaavat noin kerran kuukaudessa (1,5-2 h/tapaaminen) ja prosessi kestää tyypillisesti 3-6 kk. Ensimmäinen coaching-tapaaminen on hyvä pitää kasvokkain, jatkotapaamiset voidaan pitää myös etänä puhelimen tai videoyhteyden välityksellä.

Coachingin tavoitteena on auttaa Sinua ottamaan käyttöön omia voimavarojasi niin, että voit saavuttaa tavoitteesi, Ensimmäisessä coaching-tapaamisessa asetetaan päätavoite, joka pilkotaan osatavoitteiksi tapaamisten välillä. ​

Coaching on voimaannuttavaa ja eteenpäin vievää vuorovaikutusta, joka avartaa ajatuksia ja näkökulmia, saa aikaan uusia oivalluksia omasta elämästä. Coaching lisää  itsetuntemusta, kokonaisvaltaista hyvinvointia, elämän tasapainoa ja oman elämän johtajuutta. 

Coach ei anna neuvoja eikä ohjeita, vaan on tarkkana korvana ja peilinä ajatuksillesi. Kysymysten ja lempeästi oivalluttavien harjoitusten avulla coach auttaa sinua kuuntelemaan itseäsi, ottamaan käyttöön oman voimasi, sekä löytämään omat vastauksesi ja ratkaisusi käsiteltävään asiaan… ja myös ryhtymään toimeen niiden toteuttamiseksi.

Coachingissa noudatetaan ICF:n (International Coach Federation) määrittelemiä ydintaitoja ja eettisiä ohjeita

bottom of page